Transport betonu

Nasz nowoczesny tabor gwarantuje spełnienie wszelkich norm w zakresie bezpieczeństwa transportu drogowego oraz BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zachowanie ciągłości dostaw mieszanki betonowej na plac budowy jest naszym priorytetem. Oferujemy transport betonu 24/h 7 dni w tygodniu.

Dysponujemy betonomieszarkami o pojemności od 6 do 11m3. Ponadto dysponujemy betonomieszarką specjalistyczną do produkcji betonu z posiadanych surowców na terenie budowy.